Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNABURSKI

Aktualność danych:

DYNABURSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (7 osób), pomorskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

25

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYNABURSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNABURSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).