Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNAREK

Aktualność danych:

DYNAREK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

81

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie28 mężczyzn, 23 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).