Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNAROWICZ

Aktualność danych:

DYNAROWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

50

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNAROWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie25 mężczyzn, 22 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).