Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNARSKA

Aktualność danych:

DYNARSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

98

kobiet

Męska forma nazwiska to DYNARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie30 kobiet

  • łódzkie6 kobiet

  • mazowieckie11 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • wielkopolskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).