Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNARSKI

Aktualność danych:

DYNARSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

4

kobiety

106

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYNARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie41 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • mazowieckie15 mężczyzn

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).