Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNDA

Aktualność danych:

DYNDA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (138 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 313 osób, z czego:

155

kobiet

158

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2811. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2783. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie73 mężczyzn, 65 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie44 mężczyzn, 37 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).