Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNDAŁ

Aktualność danych:

DYNDAŁ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 201 osób, z czego:

111

kobiet

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNDAŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie59 mężczyzn, 76 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).