Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNDOR

Aktualność danych:

DYNDOR – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

65

kobiet

83

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.78.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2858. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNDOR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 mężczyzn

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie43 mężczyzn, 35 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).