Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNER

Aktualność danych:

DYNER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

79

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie34 mężczyzn, 34 kobiety

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).