Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNEROWICZ

Aktualność danych:

DYNEROWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

68

kobiet

65

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNEROWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie21 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).