Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNGOSZ

Aktualność danych:

DYNGOSZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 151 osób, z czego:

69

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNGOSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie41 mężczyzn, 31 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).