Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNGUS

Aktualność danych:

DYNGUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

59

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.28.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2895. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNGUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • łódzkie11 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 19 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).