Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNIAK

Aktualność danych:

DYNIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

62

kobiety

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie29 mężczyzn, 37 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).