Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNKIEWICZ

Aktualność danych:

DYNKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

38

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2903. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie10 mężczyzn, 16 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).