Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNOWSKA

Aktualność danych:

DYNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (93 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 550 osób, z czego:

550

kobiet

Męska forma nazwiska to DYNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2416. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie93 kobiety

 • kujawsko-pomorskie35 kobiet

 • lubelskie11 kobiet

 • lubuskie31 kobiet

 • łódzkie38 kobiet

 • małopolskie91 kobiet

 • mazowieckie67 kobiet

 • opolskie13 kobiet

 • podkarpackie16 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie26 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie19 kobiet

 • zachodniopomorskie41 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).