Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNUS

Aktualność danych:

DYNUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

90

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie8 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie24 mężczyzn, 29 kobiet

  • świętokrzyskie23 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).