Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYNYSIUK

Aktualność danych:

DYNYSIUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

94

kobiety

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYNYSIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • lubelskie30 mężczyzn, 29 kobiet

  • lubuskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).