Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYONIZY

Aktualność danych:

DYONIZY – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

23

kobiety

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYONIZY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie16 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).