Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYR

Aktualność danych:

DYR – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 94 osoby, z czego:

47

kobiet

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).