Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRA

Aktualność danych:

DYRA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

57

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie40 mężczyzn, 34 kobiety

  • podlaskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).