Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRAŁA

Aktualność danych:

DYRAŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (123 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 207 osób, z czego:

107

kobiet

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie59 mężczyzn, 64 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).