Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRAGA

Aktualność danych:

DYRAGA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 204 osoby, z czego:

102

kobiety

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2839. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRAGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie32 mężczyzn, 30 kobiet

  • świętokrzyskie53 mężczyzn, 51 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).