Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRDA

Aktualność danych:

DYRDA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (875 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3010 osób, z czego:

1508

kobiet

1502

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1521. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1503. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie63 mężczyzn, 75 kobiet

 • kujawsko-pomorskie80 mężczyzn, 73 kobiety

 • lubelskie54 mężczyzn, 49 kobiet

 • lubuskie11 mężczyzn, 14 kobiet

 • łódzkie18 mężczyzn, 16 kobiet

 • małopolskie230 mężczyzn, 202 kobiety

 • mazowieckie72 mężczyzn, 73 kobiety

 • opolskie25 mężczyzn, 30 kobiet

 • podkarpackie222 mężczyzn, 220 kobiet

 • pomorskie25 mężczyzn, 8 kobiet

 • śląskie451 mężczyzn, 424 kobiety

 • świętokrzyskie14 mężczyzn, 10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 13 kobiet

 • wielkopolskie42 mężczyzn, 43 kobiety

 • zachodniopomorskie25 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: