Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRDAŁ

Aktualność danych:

DYRDAŁ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

63

kobiety

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRDAŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie40 mężczyzn, 45 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).