Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRDUŁ

Aktualność danych:

DYRDUŁ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

51

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRDUŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • małopolskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie22 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).