Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRLA

Aktualność danych:

DYRLA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 202 osoby, z czego:

95

kobiet

107

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2871. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2834. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubelskie18 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie26 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie15 mężczyzn, 14 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).