Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRLAGA

Aktualność danych:

DYRLAGA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (207 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 309 osób, z czego:

160

kobiet

149

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2792. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRLAGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 16 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie94 mężczyzn, 113 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).