Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRO

Aktualność danych:

DYRO – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

28

kobiet

39

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.72.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie22 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).