Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYRSZKA

Aktualność danych:

DYRSZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (148 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 275 osób, z czego:

128

kobiet

147

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2838. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2794. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYRSZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie89 mężczyzn, 59 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).