Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYSARZ

Aktualność danych:

DYSARZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (285 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 362 osoby, z czego:

181

kobiet

181

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2785. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2760. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYSARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie146 mężczyzn, 139 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).