Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYSIEWICZ

Aktualność danych:

DYSIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

62

kobiety

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYSIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubuskie19 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).