Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYSZAK

Aktualność danych:

DYSZAK – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

14

kobiet

17

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2924. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYSZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).