Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYSZEWSKA

Aktualność danych:

DYSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

120

kobiet

Męska forma nazwiska to DYSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • lubelskie51 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie2 kobiety

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).