Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYSZKANT

Aktualność danych:

DYSZKANT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

68

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYSZKANT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie13 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 20 kobiet

  • zachodniopomorskie18 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).