Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYSZKOWSKA

Aktualność danych:

DYSZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

79

kobiet

Męska forma nazwiska to DYSZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYSZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • łódzkie27 kobiet

  • mazowieckie18 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie12 kobiet

  • świętokrzyskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).