Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYSZLEWSKA

Aktualność danych:

DYSZLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 94 osoby, z czego:

94

kobiety

Męska forma nazwiska to DYSZLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYSZLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie25 kobiet

  • mazowieckie16 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie24 kobiety

  • świętokrzyskie8 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).