Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYSZY

Aktualność danych:

DYSZY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (484 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 687 osób, z czego:

365

kobiet

322

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2601. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2619. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYSZY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn, 22 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn

  • małopolskie13 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie244 mężczyzn, 240 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).