Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYTKIEWICZ

Aktualność danych:

DYTKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

49

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYTKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).