Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYTKO

Aktualność danych:

DYTKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (266 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 801 osób, z czego:

395

kobiet

406

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2571. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2535. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYTKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 mężczyzn, 32 kobiety

 • lubuskie17 mężczyzn, 9 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie12 mężczyzn, 15 kobiet

 • mazowieckie3 mężczyzn, 10 kobiet

 • opolskie14 mężczyzn, 20 kobiet

 • podkarpackie123 mężczyzn, 109 kobiet

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie131 mężczyzn, 135 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie12 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).