Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYTKOWSKA

Aktualność danych:

DYTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

180

kobiet

Męska forma nazwiska to DYTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie8 kobiet

 • mazowieckie25 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie7 kobiet

 • podlaskie25 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie13 kobiet

 • świętokrzyskie28 kobiet

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).