Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYTMAN

Aktualność danych:

DYTMAN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

86

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYTMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 17 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie10 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).