Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYTNERSKI

Aktualność danych:

DYTNERSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: łódzkim (5 osób), śląskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYTNERSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYTNERSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).