Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYWAŃSKA

Aktualność danych:

DYWAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

75

kobiet

Męska forma nazwiska to DYWAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYWAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubelskie32 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).