Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYWEL

Aktualność danych:

DYWEL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

49

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYWEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • pomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie30 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).