Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYWELSKA

Aktualność danych:

DYWELSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Męska forma nazwiska to DYWELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYWELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • pomorskie18 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).