Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYWICKA

Aktualność danych:

DYWICKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 66 osób, z czego:

66

kobiet

Męska forma nazwiska to DYWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie27 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).