Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYWICKI

Aktualność danych:

DYWICKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 63 osoby, z czego:

63

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYWICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYWICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie29 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).