Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYZIO

Aktualność danych:

DYZIO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (83 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

64

kobiety

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYZIO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie45 mężczyzn, 38 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).