Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku EL GENDY

Aktualność danych:

EL GENDY – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 6 osób, z czego:

6

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska EL GENDY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podlaskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: