Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ELŻANOWSKI

Aktualność danych:

ELŻANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 63 osoby, z czego:

63

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ELŻANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ELŻANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie26 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).